ChangeWorks - 's werelds enige klant gestuurd, activiteit specifiek coaching en management tool Change Works! Hoe werkt het Voor wie Diensten Links Contact Partners
‘s werelds enige klant gestuurd, activiteit specifiek coaching en management systeem

Na het verzenden wordt u ter bevestiging gevraagd om
een code in te typen
Een uniek Change Management systeem!

EXECUTIVES zullen leren hoe ze voorbereidingen kunnen treffen voor een verandertraject, hoe ze de verandering dusdanig kunnen presenteren dat zij zo min mogelijk weerstand zal oproepen en de samenwerking tussen zichzelf, het management en de werknemers zal bevorderen.


MANAGERS & SUPERVISORS zullen leren voorspellen hoe hun werknemers zullen reageren op alle bestaande, voorgestelde of nieuwe veranderingen en hoe ze elk individu kunnen helpen bij het omgaan met die veranderingen zonder productiviteit te verliezen.


SALES VERTEGENWOORDIGERS zullen leren anticiperen op hoe hun (potentiële) klanten zullen reageren bij veranderingen binnen hun organisatie en hoe ze die veranderingen zodanig kunnen aansturen dat de toegevoegde waarde van hun bedrijf groeit — en de bestaande zakelijke relatie beschermt.


COACHES, TRAINERS & CONSULTANTS zullen leren knelpunten te definiëren waar individuen en groepen moeite hebben met veranderen, hoe ze coaching en training programma’s kunnen ontwikkelen om deze knelpunten te behandelen en de vooruitgang van het individu of de groep te monitoren.HR MANAGERS & RECRUITERS zullen leren betere beslissingen te nemen omtrent toewijzing van taken en verantwoordelijkheden aan eigen personeel — en leren aantonen hoe kandidaten zullen reageren op alle veranderingen die in de organisatie plaats vinden nog voordat zij in dienst komen.


INDIVIDUEN zullen leren begrijpen hoe ze op verschillende verandertrajecten reageren en hoe ze hun capaciteiten in leven kunnen houden, met als doel hun manager de juiste ondersteuning tijdens deze veranderingsfase te verlenen.
Change - Works!